Izvršni odbor USCG, na sjednici održanoj 29.10.2009. godine u Budvi, nakon Skupštine USCG u skladu sa Zapisnikom sa Skupštine od 29.10.2009. godine i Statutom USCG donio je:

ODLUKU O VISINI ČLANARINE U USCG

Član 1.

Članovi USCG su obavezni da plaćaju mjesečnu članarinu u iznosu od 5 eura.

Član 2.

Članarina se naplaćuje direktno uplatom od strane članova USCG na račun USCG ili odbijanjem od zarade od strane ovlašćenog organa za obračun i isplatu zarade.

Član 3.

Evidenciju o plaćanju članarine vodi sekretar USCG.

PREDSJEDNIK IO USCG
Dragana Đuranović