Udruženje sudija Crne Gore je dobrovoljno, profesionalno i nestranačko Udruženje. Cilj udruženja je da svojim djelovanjem doprinosi zaštiti nezavisnosti sudijske funkcije, unapredjivanju društvenog položaja i ugleda nosilaca sudijske vlasti, stručnom usavršavanju, unapredjenju pravne nauke i prakse. Član Udruženja može biti sudija sudova u Crnoj Gori, koji prihvata Statut Udruženja i ciljeve Udruženja. Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem izjave o prihvatanju Statuta Udruženja.
Prava i dužnosti članova Udruženja su:

  • da se zalažu za ostvarivanje ciljeva zadataka i programa rada Udruženja,
  • da organima Udruženja daju pismene inicijative za donošenje ili izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti pravosudja,
  • da se informišu o aktivnostima koje se sprovode u organima Udruženja,
  • da budu redovno obavještavani po pitanjima koja su od značaja za unapredjenje rada Udruženja.

Osnivači Udruženja sudija Crne gore - Podgorica su:

  • Gavrilo Čabarkapa
  • Milan Filipović
  • Julka Badnjar
  • Natalija Filipović
  • Ljiljana Simović


Osnivački akti:

Statut Udruženja sudija Crne Gore (PDF)
Rješenje o registraciji (PDF)
Obavještenje o razvrstavanju (PDF)
Rješenje o usklađenosti Statuta sa novim Zakonom o NVO (PDF)
Odluka o ovlašćenom licu (PDF)