Dobro došli!

Udruženje sudija Crne Gore osnovano je 11. decembra 1998. godine, kao nestranačka profesionalna organizacija sudija koji su se udružili radi afirmacije prava kao struke i nauke, zalaganja za nezavisno i samostalno sudstvo, brige za ugled i materijalni status sudija i brige za unapređenje propisa u organizaciji i radu sudova. Udruženje sudija Crne Gore teži uspostavljanju nezavisnog, samostalnog, stručnog, efikasnog i odgovornog sudstva, afirmaciji prava kao struke, unapređenju propisa, jačanju ugleda, profesionalne etike i dostojanstva sudija i uspostavljanju materijalne i društvene sigurnosti sudijskog poziva.