Evropsko udruženje sudija, kao dio Međunarodnog udruženja sudija, donijelo je zvanični stav u vezi sa ključnim problemima sa kojma se suočava crnogorsko pravosuđe.

Na sastanku Evropskog udruženja sudija, koje je održano u Marakešu, Maroko, 14. oktobra u okviru 61. Godišnjeg sastanka Međunarodnog udruženja sudija, razmotreni su problemi koji su evidentirani kao bitni po crnogorsko sudstvo. U vezi sa tim, Evropsko udruženje sudija je uputilo pismo sa zvaničnim stavom koji se tiče predstavljenih problema, uz preporuke za njihovo rješavanje.

Na ovom događaju, Udruženje sudija Crne Gore je predstavljala Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja i sudija Vrhovnog suda Crne Gore.

Zvanični stav Evropskog udruženja sudija, kojim se detaljno razmatraju problemi ključni po crnogorsko sudstvo, predstavlja koristan instrument u prevazialženju tih problema, utoliko što se njime nude i preporuke za njihovo rješavanje.

Navedeni stav Evropskog udruženja sudija možete preuzeti OVDJE.