Evropsko udruženje sudija i tužilaca MEDEL objavilo je rezoluciju u kojoj iznose svoj stav o stanju u crnogorskom sudsvu, uz apel crnogorskim vlastima na poštovanje principa i preporuka koje garantuju nezavisnost i nepristrasnost sudstva u Crnoj Gori.

Ova rezolucija je rezultat inicijative Udruženja sudija Crne Gore, koje je evropske kolege iz MEDEL-a upoznalo sa ključnim problemima sa kojima se suočava crnogorsko sudstvo.

Što se tiče problema koji su obuhvaćeni rezolucijom, na prvom mjestu je istaknut onaj koji se odnosi na izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Kao što je javnosti poznato, crnogorskom sudstvu prijeti blokada zbog nemogućnosti obezbjeđivanja dvotrećinske većine u Skupštini Crne Gore neophodne za izbor članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. USCG je aktuelizovalo ovaj problem pred članovima MEDEL-a, uz predstavljanje alternativnih rješenja, na osnovu čega je MEDEL definisao svoj stav po ovom pitanju.

Sledeći problem na koji ukazuje rezolucija tiče se nedostatka adekvatnih mehanizama zaštite sudija od verbalnih napada. Preporuka MEDEL-a je uspmjerena upravo na obaveznost uspostavljanja takvih mehanizama.

Poslednji problem koji je razmotren u rezoluciji odnosi se na pitanje adekvatnog definisanja iznosa sudijskih penzija. U vezi sa tim, MEDEL je preporučio da se treba poštovati odredba Evropske povelje o zakonu za sudije, kojom se predviđa: „(...) Zakonom se posebno osigurava da sudije koje su dostigle starost za penziju, a koje su obavljale sudijske dužnosti u određenom periodu, imaju pravo na penziju, čiji iznos mora da bude što približniji iznosu njihove posljednje sudijske plate."

Rezoluciju MEDEL-a o stanju u crnogorskom pravosuđu možete preuzeti OVDJE.

MEDEL Resolution on the Situation of the Judiciary in Montenegro can be downloaded HERE.