Udruženje sudija Crne Gore, organizacija čiji je jedan od primarnih ciljeva zaštita interesa, integriteta i ugleda crnogorskih sudija najoštrije osuđuje maliciozni i netačni naslov „Medenica traži od Katnića da provjeri sutkinju Begović", koji je objavljen na naslovnoj strani nezavisnog dnevnika „Vijesti" dana 17.04.2018. godine, a kojim je grubo narušen ugled Vesne Begović, sudije Vrhovnog suda Crne Gore.

Sporni naslov uvod je u tekst objavljen na strani 8. navedenog nezavisnog dnevnika, u kojem je opisano postupanje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice povodom pritužbe nezadovoljne stranke u jednom od predmeta u kojem je postupala sudija Begović. Iako je sadržaj teksta korektan i opisuje uobičajenu praksu predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore u slučajevima pritužbi građana na rad sudija ili sudova, naslov navodi javnost na pogrešan zaključak da je predsjednica Medenica od Specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića samoinicijativno zatražila „projveru" sudije Begović, zbog sumnje u njen rad, dok je prava istina – proslijeđivanje pritužbe građanina nadležnom tužilaštvu kako bi se što prije otklonile sumnje u rad i postupanje naše koleginice i poštovanje nečijeg prava na pritužbu – ostala u sjenci ovog spornog naslova.

Ovim je nastala dvostruka šteta – prvo, došlo je do obmanjivanja javnosti, jer sporni naslov i tekst koji je pod njim ne korespondiraju i imaju različit smisao, a drugo, ozbiljno je narušen ugled i profesionalni integritet sudije Begović.

Želimo da podsjetimo da je sudija Vesna Begović svoj životni vijek posvetila sudijskom i pravničkom pozivu i za preko 30 godina uspješne sudijske karijere nije učinila niti jedan potez koji bi bacio tamno svijetlo na njenu profesionalnost i ugled, kako poslovni tako i privatni. Karijera sudije Begović treba da služi kao primjer svim budućim nosiocima sudijske funkcije kako treba obavljati ovaj odgovorni i zahtjevni posao i šta znači biti pravni profesionalac. Međutim, danas smo svjedoci da se i tako kvalitetan profesionalni imidž može ukaljati neistinitim i nemarnim medijskim navodom.

Slučaj sudije Begović može se poistovjetiti i sa cjelokupnim crnogorskim pravosuđem. Ono je pod stalnim napadima određenih pojedinaca, partija i organizacija, iako bilježi konstantan napredak na više polja. Najbolji dokaz tome je danas predstavljeni Izvještaj o napretku o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u kojem se navodi da je crnogorsko pravosuđe ostvarilo napredak, a da je napredak u vladavini prava omogućio napredovanje u pregovaračkom procesu. Stoga, neosnovani napadi i optužbe biće zasijenjeni evidentnim napretkom i uspjesima, kako u slučaju sudije Begović, tako i u slučaju crnogorskog pravosuđa uopšte.

S obzirom na to da je pomenuta pritužba upućena nadležnom tužilaštvu na postupanje, ovim putem apelujemo na taj organ da javnosti dostavi informaciju u kojoj fazi je izviđaj povodom ovog predmeta i da što prije utvrdi činjenično stanje, koje će bez ikakve sumnje pokazati da je sudija Begović bila žrtva nečijeg nezadovoljstva ishodom postupka. Kao reakciju na ovu nemilu situaciju, zahtijevamo od nadležnog tužilaštva da nakon utvrđivanja neosnovanosti pritužbe pokrene postupak za lažno prijavljivanje protiv njenog podnosioca.

Apel upućujemo i nadležnom Ministarstvu da konačno preispita dekriminalizaciju djela Uvreda i Kleveta. Podsjećamo da je Udruženje sudija Crne Gore upozoravalo da će ukidanje navedenih krivičnih djela imati veoma štetne posljedice, što se već godinama pokazuje kao tačno predviđanje.

Od redakcije nezavisnog dnevnika „Vijesti" zahtijevamo izvinjenje i pronalaženje načina da se sanira šteta koju je sporni naslov izazvao prema sudiji Vesni Begović.

Zbog interesa koji Udruženje sudija Crne Gore ima u vezi sa ovim slučajem, nastavićemo da pratimo njegov tok i o njemu obavještavati javnost i preduzeti sve neophodne mjere ukoliko za tim bude potrebe.

 

Hasnija Simonović
Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore