25592829 10155450316583773 812206077 o

Dana 20.12.2017. godine održana je konferencija za novinare povodom rezultata pete anonimne ankete o stavovima građana, sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu. Na konferenciji su govorili gđa Hasnija Simonović, predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, gdin Veselin Vučković, predsjednik Udruženja državnih tužilaca i gdin Zoran Vujičić, koordinator programa vladavine prava GA.

Ova aktivnost predstavlja nastavak istraživanja koje Udruženje sudija Crne Gore i Građanska alijansa realizuju od 2013. godine, a od 2015. godine i uz saradnju Udruženja državnih tužilaca Crne Gore, kao jednu od kontinuiranih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava (mjera 1.1.5.6).

Izvještaj prikazuje rezultate na osnovu niza ključnih ciljeva, a to su:

1. Mjerenje stavova građana, sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu,

2. Mjerenje efikasnosti sudskog postupka sa više aspekata,

3. Definisanje prioritetnih mjera za jačanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem,

4. Mjerenje problema u sudstvu po određenim indikatorima,

5. Mjerenje stepena informisanosti građana o njihovim pravima u sudskim postupcima.

Izvještaj o stavovima građana, sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu možete preuzeti OVDJE.