U srijedu 20.12.2017. godine biće održana konferencija za novinare povodom rezultata pete anonimne ankete o stavovima građana, sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu. Ova aktivnost predstavlja nastavak istraživanja koje Udruženje sudija Crne Gore i Građanska alijansa realizuju od 2013. godine, a od prošle godine i uz saradnju Udruženja državnih tužilaca Crne Gore kao jednu od kontinuiranih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava (mjera 1.1.5.6).

Konferencija će biti održana u prostorijama Građanske alijanse, ul. Studentska 21/a u Podgorici u 11 časova.

Izvještaj prikazuje rezultate na osnovu niza ključnih ciljeva, a to su:

1. Mjerenje stavova građana, sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu,

2. Mjerenje efikasnosti sudskog postupka sa više aspekata,

3. Definisanje prioritetnih mjera za jačanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem,

4. Mjerenje problema u sudstvu po određenim indikatorima,

5. Mjerenje stepena informisanosti građana o njihovim pravima u sudskim postupcima.