Članovi smo:

  • Međunarodno udruženje sudija – International Association of Judges
  • Radna grupa za poglavnje 23 – Pravosuđe i temeljna prava
  • Komisija za Etički kodeks sudija
  • Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore 2013-2014